سامانه نوبت دهی اينترنتی بيمارستان مهديه
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها


 


ليست تخصصها و پزشکها

Skip Navigation Links.
Collapse بيمارستان مهديهبيمارستان مهديه
Collapse درمانگاه مراقبت بارداری درمانگاه مراقبت بارداری
درمانگاه بارداری پر خطر
درمانگاه بارداری عادی
Collapse درمانگاه زنان درمانگاه زنان
دکترزهرا نائیجی (کد پزشک 117 )(شیفت صبح) -- کد سه رقمی تلفنی (117)
دکتر زهرا حیدر (کد پزشک 121 ) -- کد سه رقمی تلفنی (121)
دکتر معصومه میرزا مرادی (کد پزشک 115 )(شیفت صبح) -- کد سه رقمی تلفنی (115)
دکترعاطفه مریدی (کد پزشک 120)(شیفت صبح) -- کد سه رقمی تلفنی (120)
دکتر شهرزاد زاده مدرس (کد پزشک 122 ) -- کد سه رقمی تلفنی (122)
دکتر امنه شیرین ظفرقندی ( کد پزشک 123 ) -- کد سه رقمی تلفنی (123)
دکتر بلقیس اولادی (کد پزشک 116 ) -- کد سه رقمی تلفنی (116)
دکتر طیبه جاهدبزرگان (کد بزشک 118 ) -- کد سه رقمی تلفنی (118)
دکتر زهرا ذنوبی (کد پزشک 119) -- کد سه رقمی تلفنی (119)
دکتر پریچهرکیمیایی (کد پزشک 124 ) -- کد سه رقمی تلفنی (124)
دکتر معصومه میرزا مرادی (کد پزشک165 )(شیفت عصر) -- کد سه رقمی تلفنی (165)
دکترزهرا نائیجی (کد پزشک 166)(شیفت عصر) -- کد سه رقمی تلفنی (166)
دکترعاطفه مریدی (کد پزشک 167)(شیفت عصر) -- کد سه رقمی تلفنی (167)
Collapse نازایینازایی
ویزیت بعدازسونوگرافی نازایی
دکتر زهرا حیدر (کد پزشک 174 ) -- کد سه رقمی تلفنی (174)
دکتر شهرزاد زاده مدرس (کد پزشک 175 ) -- کد سه رقمی تلفنی (175)
دکتر امنه شیرین ظفرقندی ( کد پزشک 176 ) -- کد سه رقمی تلفنی (176)
دکتر کاوه سلطان زاده (کد پزشک164)
Collapse درمانگاه داخلی درمانگاه داخلی
دکتر الهام حریری کاشانی (کدپزشک112) -- کد سه رقمی تلفنی (112)
دکتر آناهیتا فشارکی نیا (کدپزشک 114 )(شیفت صبح) -- کد سه رقمی تلفنی (114)
دکتر شیوا شاه نظری (کد پزشک 231)(شیفت صبح) -- کد سه رقمی تلفنی (231)
دکتر محبوبه فریدون (کدپزشک 113)(شیفت صبح) -- کد سه رقمی تلفنی (113)
دکتر آناهیتا فشارکی نیا (کدپزشک 168)(شیفت عصر) -- کد سه رقمی تلفنی (168)
دکتر شیوا شاه نظری (کد پزشک 169)(شیفت عصر) -- کد سه رقمی تلفنی (169)
دکتر محبوبه فریدون (کدپزشک 170)(شیفت عصر) -- کد سه رقمی تلفنی (170)
Collapse درمانگاه دیابت درمانگاه دیابت
دکتر الهام حریری کاشانی(کدپزشک171) -- کد سه رقمی تلفنی (171)
دکتر شیوا شاه نظری (کد پزشک 232 ) -- کد سه رقمی تلفنی (232)
دکتر اناهیتا فشارکی نیا ( کد پزشک 172 ) -- کد سه رقمی تلفنی (172)
دکتر محبوبه فریدون (کد پزشک 173 ) -- کد سه رقمی تلفنی (173)
Collapse درمانگاه جراحی عمومی درمانگاه جراحی عمومی
دکتر ازاده جولایی (کد پزشک 138 ) -- کد سه رقمی تلفنی (138)
دکتر جمیله آقاعمو (کد پزشک 139 ) -- کد سه رقمی تلفنی (139)
دکتر نسیبه خالق نژادطبری (کد پزشک 140 ) -- کد سه رقمی تلفنی (140)
دکتر راهله معین ارا (کدپزشک 192) -- کد سه رقمی تلفنی (192)
دکترالهام خلج (کدپزشک 193) -- کد سه رقمی تلفنی (193)
Collapse درمانگاه کلیه ومجاری ادرار،اورولوژی درمانگاه کلیه ومجاری ادرار،اورولوژی
دکتر کاوه سلطان زاده (کدپزشک164)
دکتر سهیلا پیرو ( کد پزشک 141 ) -- کد سه رقمی تلفنی (141)
Collapse درمانگاه قلب بزرگسال درمانگاه قلب بزرگسال
دکتر امید زارع زاده ( کد پزشک 125 ) -- کد سه رقمی تلفنی (125)
دکتر امیر اسلامیه (کد پزشک 126 ) -- کد سه رقمی تلفنی (126)
Collapse درمانگاه نوزادان زیریکسالدرمانگاه نوزادان زیریکسال
دکتر شهرزاد طباطبایی(کد پزشک189) -- کد سه رقمی تلفنی (189)
دکترمریم خوشنودشریعتی(کدپزشک133) -- کد سه رقمی تلفنی (133)
دکتر علی ناصح(کدپزشک190) -- کد سه رقمی تلفنی (190)
دکتر نعیمه تسلیمی طالقانی(کدپزشک132) -- کد سه رقمی تلفنی (132)
دکترابوالفضل افجه(کدپزشک155) -- کد سه رقمی تلفنی (155)
دکتر رویا طاهری تفتی(کدپزشک 191) -- کد سه رقمی تلفنی (191)
Collapse درمانگاه  نوزادان پرخطردرمانگاه نوزادان پرخطر
دکتر شهرزاد طباطبایی(کدپزشک 130) -- کد سه رقمی تلفنی (130)
دکتر علی ناصح (کدپزشک 129) -- کد سه رقمی تلفنی (129)
دکتر رویا طاهری تفتی (کدپزشک131) -- کد سه رقمی تلفنی (131)
Collapse درمانگاه اطفال درمانگاه اطفال
دکتر مسعود عباسی صادق (کدپزشک128) -- کد سه رقمی تلفنی (128)
دکتر ازیتا امانتکار (کد پزشک 134 ) -- کد سه رقمی تلفنی (134)
دکتر سوزان گلشنی ( کد پزشک 135 ) -- کد سه رقمی تلفنی (135)
دکتر فهیمه ناظمی (کد پزشک 136 ) -- کد سه رقمی تلفنی (136)
دکتر رویا زمانی (کد پزشک 127 ) -- کد سه رقمی تلفنی (127)
دکتر مینا دادخواه ملایی (کد پزشک 233 ) -- کد سه رقمی تلفنی (233)
دکترعلی ناصح (کد پزشک 129 ) -- کد سه رقمی تلفنی (129)
دکتر شهرزاد طباطبایی (کد پزشک 130 ) -- کد سه رقمی تلفنی (130)
دکتر رویا طاهری تفتی (کد پزشک 131 ) -- کد سه رقمی تلفنی (131)
دکتر عباس بسکابادی (کد پزشک 137 ) -- کد سه رقمی تلفنی (137)
دکتر نعیمه تسلیمی طالقانی (کد پزشک 132 ) -- کد سه رقمی تلفنی (132)
دکتر مریم خوشنودشریعتی (کد پزشک 133 ) -- کد سه رقمی تلفنی (133)
Collapse درمانگاه قلب اطفال درمانگاه قلب اطفال
درمانگاه قلب اطفال
درمانگاه قلب جنین
Collapse درمانگاه جراحی اطفال درمانگاه جراحی اطفال
دکتر مهرداد ایزدی (کد پزشک 149 ) -- کد سه رقمی تلفنی (149)
Collapse درمانگاه چشم پزشکی درمانگاه چشم پزشکی
دکتر افسر دستجانی فراهانی (کدپزشک 144) -- کد سه رقمی تلفنی (144)
Collapse درمانگاه مغزواعصاب اطفال درمانگاه مغزواعصاب اطفال
دکترمرتضی رضوانی کاشانی (کد پزشک 146 ) -- کد سه رقمی تلفنی (146)
Collapse درمانگاه انکولوژی و شیمی درمانی درمانگاه انکولوژی و شیمی درمانی
دکتر معصومه کشوری (کد پزشک 142 ) -- کد سه رقمی تلفنی (142)
دکتر رباب انبیایی (کد پزشک 143 ) -- کد سه رقمی تلفنی (143)
Collapse درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی درمانگاه طب فیزیکی و توانبخشی
دکتر معصومه بیات (کد پزشک 150 ) -- کد سه رقمی تلفنی (150)
Collapse درمانگاه روانپزشکی درمانگاه روانپزشکی
دکتر فهیمه صالحی زاده (کدپزشک 151) -- کد سه رقمی تلفنی (151)
دکتر اذر زمانی(کدپزشک 220) -- کد سه رقمی تلفنی (220)
Collapse درمانگاه جراحی مغزواعصاب (نوروسرجری)درمانگاه جراحی مغزواعصاب (نوروسرجری)
دکتر زینب شهرابی (کد پزشک 145 ) -- کد سه رقمی تلفنی (145)
Collapse درمانگاه  پستان درمانگاه پستان
دکتر انوشه سروشیان (کد پزشک 162 ) -- کد سه رقمی تلفنی (162)
Collapse درمانگاه اختلالات کف و لگن درمانگاه اختلالات کف و لگن
دکتر طیبه جاهد بزرگان (کد پزشک 179 ) -- کد سه رقمی تلفنی (179)
درمانگاه مغزواعصاب بزرگسال نورولوژی
Collapse درمانگاه روانشناسی درمانگاه روانشناسی
خانم الهه مظاهری (کد پزشک 152 ) -- کد سه رقمی تلفنی (152)
Collapse درمانگاه پزشکی قانونی درمانگاه پزشکی قانونی
دکتر ابوالفضل افجه (کد پزشک 155 ) -- کد سه رقمی تلفنی (155)
دکترفریده خدابنده (کد پزشک 153 ) -- کد سه رقمی تلفنی (153)
دکتر زهرا عقیلی تکیه (کد پزشک 154 ) -- کد سه رقمی تلفنی (154)
Collapse درمانگاه بیهوشی درمانگاه بیهوشی
دکتر هدی عرفانی (کد پزشک 156) -- کد سه رقمی تلفنی (156)
دکتر شعله مدرس سعیدی (کد پزشک 157 ) -- کد سه رقمی تلفنی (157)
دکتر فرشته باقری فرد (کدپزشک 158 ) -- کد سه رقمی تلفنی (158)
دکترزهره خوشه چین گیلک (کد پزشک 159 ) -- کد سه رقمی تلفنی (159)
دکتر رامش قانع (کد پزشک 160 ) -- کد سه رقمی تلفنی (160)
دکتر سپیده کریمی روزبهانی (کد پزشک 161 ) -- کد سه رقمی تلفنی (161)
Collapse درمانگاه عفونیدرمانگاه عفونی
دکترفریده افتخارزاده (کد پزشک147 ) -- کد سه رقمی تلفنی (147)
Collapse درمانگاه کلپوسکوپیدرمانگاه کلپوسکوپی
دکتر عاطفه مریدی
سونوگرافی و ماموگرافی
آزمایشگاه1397/07/28      کد کاربر:    شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com ورود