سامانه نوبت دهی اينترنتی بيمارستان مهديه
     

صفحه اصلي

گـرفتـن نوبـت

پيگيري نوبت

کنسل نوبت گرفته شده

ليست تخصصها و پزشکها


 
کنسل کردن نوبتهاي رزرو شده
 
  
 
 

 
1397/09/28      کد کاربر:    شرکت داده آوران ارائه کننده انواع سيستمهاي نوبت دهي   www.dadehavaran.com ورود